Persondatapolitik

1. Orientering vedr. behandling af persondata

Som kunde hos os betror du os dine oplysninger. Denne orientering indeholder information om, hvilke informationer, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvem vi deler dem med, så du kan træffe et informeret valg i forbindelse med anvendelse af vores services.

Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse dem.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website m.m. eller på anden måde er i kontakt med os indsamler, forbinder og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, benytter services eller foretager et køb via websitet. Ved at bruge siden, har du accepterer brugen af cookies. Læs mere om vores cookie politik her. En række informationer vil også blive fremskaffet via samkøring med data fra vores samarbejdspartnere og offentlige registre.

2. Dataansvarlig

Det er nedenfor angivne virksomhed (den dataansvarlige) der indsamler, behandler og passer på dine data.

Internet tjeneste:

Copenhagen Carmarket.dk

https://www.cph-carmarket.dk

Websitet ejes og publiceres af:

Bilabonnement A/S

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

Danmark

Dansk indholds-ansvarlig:

Bilabonnement A/S

CVR-nr. 37856827

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

Danmark

Telefon: +45 89 88 50 80

Email: webmaster@bilabonnement.dk

Bilabonnement A/S er en del af Interdankoncernen. Interdan Bil er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber mv.

3. Hvorfor samtykke og hvad bruger vi det til

Et samtykke skal du acceptere, for at vi kan få lov til at behandle data omkring dig, eksempelvis din e-mail eller dit telefonnummer. Lovlig behandling af persondata kan også ske med udgangspunkt i opfyldelsen af en aftale, lovgivning eller ud fra en interesseafvejning. Det er derfor ikke al behandling af data, som kræver et udtrykkeligt samtykke.

Vi bruger dit samtykke til de formål, som er angivet i samtykkeerklæringen.

Vi vil anvende din oplyste e-mail og mobilnummer til at sende e-post samt foretage opringninger, når det er relevant.

Den dataansvarlige må også gerne kontakte dig på en af de allerede angivne kontakter, hvis der i fremtiden opstår nye kommunikationsmetoder, der vil kræve et nyt samtykke, eller hvis der er behov for at opdatere vilkårene for samtykke i øvrigt.

Vi lagrer dine data og samtykke, indtil du trækker det tilbage eller senest ved udløb af den periode, som lovgivningen kræver. Denne periode kan variere i forhold til, hvilke data der er tale om, og hvad vi bruger data til.

De informationer, du oplyser os, er vi forpligtiget til at opbevare sikkert, så de ikke kan kompromitteres eller behandles uretmæssigt af hverken interne eller eksterne parter.

Samtykket kan du kun afgive på vores hjemmeside. Læs mere om, hvordan du tilbagekalder dit samtykke i afsnit 8.

4. Konsekvens ved manglende samtykke

Mangler vi din tilladelse, kan vi fx. ikke kontakte dig omkring vigtige serviceindkaldelser og information, der kan have indvirkning på din bils garanti og vedligeholdelse, samt tilbud, nyheder og produktinformationer.

5. Hvilke oplysninger modtager og indsamler vi

For at levere tjenester som brugtbilsvurdering, tilmelding til nyhedsbrev, konkurrencer og køb via websitet, indsamler vi en række data, der videregives til vores samarbejdspartnere (se liste)

Vi indsamler som udgangspunkt ikke din fødselsdato, derfor bekræfter du med dit samtykke, at du er en myndig person, over 16 år og har retten til at disponere over dine egne handlinger.

På vores hjemmeside opsamler vi følgende oplysninger ved tilmelding af nyhedsbrev, forbrugerundersøgelser, brugtbilsvurdering og salg via websitet:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail adresse

I forbindelse med forbrugerundersøgelser indsamles yderligere:

 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Postnummer
 • Køn

Nuværende transportform

I forbindelse med brugtbilsvurdering indsamles yderligere oplysninger om din nuværende bil:

 • Mærke
 • Model
 • Km
 • Biltype
 • Motor
 • Gear
 • Udstyr
 • Registreringsnummer
 • Stelnummer

I forbindelse med salg indsamles yderligere:

Bopælsadresse

CPR-nummer

I forbindelse med dit samtykke indsamler vi:

 • Dato for afgivet samtykke
 • Vi logger derudover hvornår samtykke sidst er anvendt
 • Vi har i loggen på de enkelte samtykker også angivet en forventet slettedato

Cookies

 • Se særskilt cookie politik

Andre data

 • Vi kan også indsamle data fra andre selskaber i Interdan koncernen og disses samarbejdspartnere.

6. Hvem deler vi oplysninger med

Årsagen til vi deler informationer med tredjepartnere er flere. Først og fremmest betyder det for dig en bedre service. Du får nyttige informationer om service og andre vilkår, der drejer sig om din bil og sikkerhed. Vi kan også nemt indkalde dig til dækskifte og se, hvornår din bil burde komme til service, så du kan beholde din bils fabriksgaranti samt eventuelle andre garantier.

Har vi modtaget dine personoplysninger, er vi ansvarlig for, at dine oplysninger bliver opbevaret forsvarligt.

Den dataansvarlige overfører ikke data til tredjelande uden for EU.

Hos den dataansvarlige har vi en række IT systemer, vi benytter til behandling af brugerdata. Disse systemer er altid opdateret og bedst muligt skærmet mod hacking og indtrængning udefra. Vi har også politikker, som reducerer den interne adgang til det mindst mulige, inden for de tekniske muligheder af disse systemer.

Som dataansvarlig kan vi anvende forskellige databehandlere til at behandle de data, vi indsamler, eller til at udføre forskellige funktioner. Det er imidlertid os der har ansvaret for at de data, vi har indsamlet om dig, bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med lovgivningens krav.

I forbindelse med opfølgning på udført service vil der blive udført kundetilfredshedsundersøgelser på vores vegne, hvor der vil blive overført data til et eksternt analysebureau for gennemførelse og rapportering af resultat. Disse oplysninger bliver anonymiseret senest 1 år efter gennemførelse af undersøgelsen.

Vi anvender også datamodtagere til at udføre andre specifikke opgaver, der ikke vedrører vores behandling af dine persondata. Disse datamodtagere er selvstændige dataansvarlige, og vil kun modtage det minimum af data, som er nødvendige for at udføres deres opgave. Eksempler på datamodtagere er postvæsenet eller fragtmanden, der skal kende dit navn og adresse for at kunne levere brevet/pakken, et andet eksempel er banken, der skal kende navn, adresse, kontonummer for at overføre penge og overholde gældende lovgivning og krav til dem.

Vi vil også udveksle data med vores koncernforbundne selskaber. Det gælder særligt bilimportørerne af dit bilmærke samt i visse tilfælde også fabrikken, som har produceret din bil. Dette for at sikre, at du får den bedst mulige service på din bil. Du kan altid finde en opdateret liste over vores koncernforbundne selskaber her. En række af vores koncernforbundne selskaber leverer også andre ydelser enten på egne vegne eller som formidler for eksempelvis finansieringsinstitutter og forsikringsselskaber og vil i visse tilfælde anvende dine data til at formidle markedsføringsmateriale på egne eller samarbejdspartnernes vegne. Disse selskaber vil i en række tilfælde blive selvstændige databehandlere.

7. Hvor længe gemmer vi dine data

 • Nyhedsbreve – 12 måneder efter udløb af samtykke, 1 måned ved tilbagetrækning af samtykke.

Forbrugerundersøgelse – 12 måneder

 • Brugtbilsvurdering – 6 måneder
 • Salg via websitet – 6 måneder efter udløb af aftalen, 1 måned ved tilbagetrækning af samtykke efter aftalens ophør.
 • 8. Hvordan kan du tilbagekalde dit samtykke fra den dataansvarlige

Ønsker du af den ene eller anden årsag at tilbagekalde et samtykke du har givet, respekterer vi dette fuldt ud. Samtykket kan selvfølgelig tilbagekaldes uden omkostning.

Du vil altid kunne framelde dig fremtidig modtagelse af markedsføringsmateriale fremsendt via e-post ved brug af et link i den fremsendte e-post.

Vi er lovmæssigt forpligtiget til kunne slette/anonymisere alle informationer du har givet til os, eller som vi har indsamlet om dig, som har været baseret på samtykket.

For at tilbagekalde dit samtykke skal du blot sende en mail til samtykke@interdan.dk . Der vil derefter starte en intern proces til sikring af sletning af data omfattet af samtykket.

Tilbagekalder du samtykket hos os, vil vi sikre, at de koncernforbundne selskaber, som vi har overdraget data til, også vil slette data, med mindre de om dataansvarlig har selvstændig hjemmel til behandlingen af data.

Der hvor dine persondata er omfattet af krav fra lovgivning eller er nødvendige for at færdiggøre en allerede indgået kontrakt med os eller en tredjepart (om fx udførelse af service), vil data blive gemt, indtil vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem ifølge den relevante lovgivning.

9. Øvrige rettigheder

Du har retten til, at få udleveret alle informationer den dataansvarlige har opbevaret omkring dig (Indsigtsret).

Du har retten til at få dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt format, således at du kan sende dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (Dataportabilitet)

Du har retten til at begrænse automatisk profilering samt retten til indsigelse, som disse er beskrevet i persondataforordningen.

Du har retten til at klage til Datatilsynet i tilfælde af behandling af dine oplysninger i strid med nærværende samtykke eller lovgivningen i øvrigt:

Datatilsynet

Borgergade 28

51300 København K

Telefon: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: http://www.Datatilsynet.dk/forside

Du kan læse mere om klagevejledning på datatilsynets hjemmeside.